Ergonomia ja esteettömyys

 

VÄLITTÄMISTÄ JA YMMÄRRYSTÄ TOIMIVASTA ARJESTA

Toimintaamme ohjaa vahvasti ihmisten hyvinvointi. Suunnittelussa ehdottomaksi vahvuudeksi nousee fysioterapiaosaamisemme ja sitä kautta ymmärrys ihmisen ja tilan vuorovaikutuksesta.

Työpisteen ergonomiakartoitus

  • Alkukartoitus
  • Käynti
  • Raportti
  • Ohjeet (työvälineet, omatoimisen työhyvinvoinnin ylläpito)

Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa kotona asumisen sekä osallistumisen mm. työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua.

Tarjoamme rakennetun ympäristön esteettömyyskaroitukset. Kartoitus voidaan toteuttaa kotiin, työpaikalle, virastoon, kouluun tai muuhun julkiseen tilaan. Kartoituksen pohjalta laadimme selkeät toimenpide-ehdotukset tilojen muutostöihin. Pienilläkin muutostöillä saadaan toimintaympäristöä paremmin saavutettaviksi, tilat palvelevat käyttäjiä paremmin ja ihmiset viihtyvät.

OTA YHTEYTTÄ

Tiina Roos, puh. 040 543 5619, tiina(at)makelaroos.fi